Giấy Lan Vi | Phan Thị Thắm

PHAN THỊ THẮM

Trường: Đại học Mở Hà Nội

Email: gigidesigner83@gmail.com

Portfolio: https://goo.gl/euogZt

Tác phẩm

Tên tác phẩm: Poster “Một người chen ngang, cả ngàn người tắc”

Hạng mục: Poster

Giải thưởng: Giải Khuyến Khích hạng mục Poster

Giấy Lan Vi | Poster Một người chen ngang, cả ngàn người tắc