Giấy Lan Vi | Phan Ngọc Thùy Dương

PHAN NGỌC THÙY DƯƠNG

Trường: Đại học Kiến Trúc TP.HCM

Email: thuyduongdml@gmail.com

Portfolio: http://goo.gl/my12lC

Tác phẩm

Tên tác phẩm: Bộ ấn phẩm văn phòng Achovy

Hạng mục: Ấn phẩm văn phòng

Giải thưởng: Giải Khuyến Khích hạng mục Ấn phẩm văn phòng CCA 2016

 

Tên tác phẩm: Bộ brochure Achovy

Hạng mục: Ấn phẩm quảng cáo

Top 50 CCA 2016

 

Tên tác phẩm: Poster “Cạn kiệt nguồn nước”

Hạng mục: Poster

Giải thưởng: Giải Nhì hạng mục Poster CCA 2016

Giấy Lan Vi | Bộ ấn phẩm văn phòng Achovy
Giấy Lan Vi | Poster Cạn kiệt nguồn nước