Giấy Lan Vi | Phan Đình Mai Khanh

PHAN ĐÌNH MAI KHANH

Trường: Đại học Mỹ Thuật TP.HCM

Email: mkhanhphan@gmail.com

Portfolio: https://goo.gl/IIvnVS

Tác phẩm

Tên tác phẩm: Hộp bao bì ngũ cốc Post Cereal

Hạng mục: Bao bì

Giải thưởng: Giải Khuyến Khích hạng mục Bao bì

Giấy Lan Vi | Bộ bao bì ngũ cốc Post Cereal
Giấy Lan Vi | Bộ bao bì ngũ cốc Post Cereal