Giấy Lan Vi | Huỳnh Thị Thúy My

HUỲNH THỊ THÚY MY

Trường: FPT Arena Multimedia

Email: myhuynhdesigner@gmail.com

Portfolio: https://goo.gl/oavH48

Tác phẩm

Tên tác phẩm:

Hộp bao bì xà phòng Life Coco

Hộp bao bì mỹ phẩm Life Coco

Hạng mục: Bao bì

Top 50 CCA 2016

Giấy Lan Vi | Hộp bao bì xà phòng Life Coco
Giấy Lan Vi | Hộp bao bì mỹ phẩm Life Coco