PHAN NGỌC THÙY DƯƠNG

PHAN NGỌC THÙY DƯƠNG Trường: Đại học Kiến Trúc TP.HCM Email: thuyduongdml@gmail.com Portfolio: http://goo.gl/my12lC Tác phẩm Tên tác phẩm: Bộ ấn phẩm văn phòng Achovy Hạng mục: Ấn phẩm văn phòng Giải thưởng: Giải Khuyến Khích hạng mục Ấn phẩm văn phòng CCA 2016   Tên tác phẩm: Bộ brochure Achovy Hạng mục: Ấn phẩm quảng cáo Top…

PHAN THỊ THẮM

PHAN THỊ THẮM Trường: Đại học Mở Hà Nội Email: gigidesigner83@gmail.com Portfolio: https://goo.gl/euogZt Tác phẩm Tên tác phẩm: Poster "Một người chen ngang, cả ngàn người tắc" Hạng mục: Poster Giải thưởng: Giải Khuyến Khích hạng mục Poster