15.00

Ứng Dụng

Catalogues, tạp chí, brochures, ấn phẩm quảng cáo, poster, thư, báo cáo tài chính, báo cáo môi trường…

Thuộc tính giấy
  • Giấy tái chế 100%

  • Sắc giấy trắng tự nhiên

  • Giấy có tráng phủ

Mô tả

Giấy Cyclus Print là giấy tái chế 100%, được chứng nhận FSC là giấy tái chế. Giấy Cyclus Print được tráng mờ, có màu trắng tự nhiên, đặc biệt phù hợp cho các ấn phẩm có nhiều chữ và có những bức hình chất lượng cao. Sắc giấy giúp cho người đọc cảm thấy dễ chịu hơn.

Bảng thông số sản phẩm giấy Cyclus Print

Code Màu sắc Định lượng (gsm) Kích thước (cm)
Cyclus Print Trắng 90 63.5×90
115
150
200 63.5×94
250
350
Hồ sơ môi trường

 logo_blueangel_lg logo_ecolabel_lg logo_fsc_lg

Xuất xứ

header_logo

Xem thêm các loại giấy tái chế khác