15.00

Ứng Dụng

Catalogues, tạp chí, giấy văn phòng phẩm, brochures, ấn phẩm quảng cáo, poster, thư, báo cáo, báo cáo môi trường…

 Thuộc tính giấy
  • Giấy tái chế 100%

  • Sắc giấy trắng tự nhiên

Mô tả

Giấy Cyclus Offset là giấy tái chế 100%, giấy trắng và có những đặc tính rất riêng. Giấy Cyclus Offset sẽ làm nổi bật những thông điệp truyền thông của bạn, nơi xúc giác và cảm giác được kết hợp, được hỗ trợ bởi những hình ảnh trực quan.
Với những đặc tính riêng biệt của mình, giấy Cyclus Offset làm cho các hình ảnh trở nên nổi bật. Độ đục tuyệt vời của giấy sẽ giúp cho việc in ảnh và xem ảnh trở nên rõ ràng và dễ nhìn, ngay cả với định lượng thấp.

Bảng thông số sản phẩm
Code Màu sắc Định lượng (gsm) Kích thước (cm)
Cyclus Offset Trắng 90 63.5×90
115
150
200 63.5×94
250
350

Hồ sơ môi trường

logo_fsc_lg logo_blueangel_lg logo_ecolabel_lg

Xuất xứ

header_logo