GIẤY 9LIVES SILK

15.00

Ứng Dụng

Báo cáo thường niên (trang bìa, trang chữ), giấy viết thư, brochures, catalogues…

Thuộc Tính Giấy
  • Chứng nhận FSC 55% giấy tái chế

  • Màu trắng sắc nét cho sự tương phản cực kì tốt

  • Độ xốp và độ mờ tốt

  • Mịn, mặt nhẵn bóng cho một sản phẩm tái chế tuyệt vời

  • Không thua kém gì so với giấy được làm từ 100% nguyên liệu mới

Mô tả

Giấy 9lives Silk “Born Again Paper” là một loại giấy chất lượng cao được làm từ 55% giấy tái chế với những thuộc tính môi trường ưu việt. Bạn sẽ không thể cảm nhận được quá trình tái sinh của giấy qua mắt thường, nhưng nó nằm ở đâu đó trong vẻ đẹp của giấy. Sự sắc nét và bề mặt trắng của giấy cho hình ảnh luôn rõ ràng và tươi tắn.

Bảng thông số sản phẩm
Code Màu sắc Định lượng (gsm) Kích thước (cm)
9Lives Silk Trắng 115 63.5×90.2
150
170 63.5×94
250
300
Hồ sơ môi trường

Chứng nhận FSC, 55% nguyên liệu tái chế (30% giấy thải trước sử dụng, 25% giấy thải sau sử dụng), 45% sợi giấy mới không clo được chứng nhận FSC, Chứng nhận Nhãn xanh Singapore, ISO 19001, ISO 14001 (EMAS)

fsccontrastUntitled Recycled 55%

 

9LIVES SILK

15.00

Application

Annual reports (cover pages, text pages and financial pages), newsletters, brochures

Paper Attributes
  • FSC™ certified 55% recycled paper

  • Crisp white colour for superior ink-to-paper contrast

  • Good bulk and opacity

  • Smooth, glossy surface for superb reproduction

  • Offers the same visual and mechanical performance as 100% virgin fibre papers

Category: SKU: 9lives Silk Tags:

Mô tả

9lives “Born Again Paper” is a high quality 55% recycled paper with excellent environmental attributes. Its recycled properties may not be apparent to your naked eye, but therein lies its beauty. Its crisp, white surface produces pin-sharp pictures and ensures your solid colours stay bright.

Sheet Size

 

Code Colour Weight (gsm) Size (cm)
9Lives Silk Trắng 115 63.5×90.2
150
170 63.5×94
250
300
Environmental Profile

FSC™ certified, 55% recycled materials (30% pre-consumer waste, 25% post-consumer waste), 45% FSC™ certified virgin Elemental Chlorine-Free fibre, Green Label Singapore certified, ISO 19001, ISO 14001 (EMAS)

fsccontrastUntitled Recycled 55%