15.00

Ứng dụng

Các ấn phẩm quảng cáo, tờ rơi, bìa, tờ lót, danh thiếp, thiệp chúc mừng, thiệp mời, poster, origami và nhiều ứng dụng khác …

Mô tả

Giấy Can thu được sau một quá trình lọc đặc biệt kỹ càng bột giấy trong quá trình simili sunphua hóa. Bột giấy để sản xuất giấy can thường là bột ngâm bisunfat; các sợi giấy được cán nát, thủy phân lâu trong nước. Quy trình sản xuất giấy này tương tự như giấy giả da gốc thực vật là loại giấy được tạo ra bằng cách ngâm trong vài giây một tờ giấy chất lượng tốt, không hồ cũng không phủ, trong một bể axit sunphuaric để thủy phân xenlulo từng phần sang amyloit, gelatin và không thấm nước hoặc mỡ.

Bảng thông số sản phẩm
DÒNG GIẤY GSM XẤP
(SHEET)
 SIZE
DIGI – CAN DIGI-CAN-112 112 250  32.5*48.5
DIGI-CAN-150 150 250  32.5*48.5
DIGI-CAN-180 180 125  32.5*48.5