15.00

Ứng dụng

Làm bìa sách, sách ảnh, menus, sổ nhật kí, bao bì cao cấp…

Mô tả

Giấy bao bì Baladek Marano có bề mặt láng và bóng. Baladek Marano có vân được làm từ nhiều nét ngang nhỏ và mảnh.
Chi tiết thông tin sản phẩm:
Collection Balacron
Type Baladek
Design Masanti
Colour Blue dark
Material Vinyl with paperbacking
Roll Size 106cm x 100m
Weight ca. 210g/m2

Xuất xứ:

Logo BN Covermaterials

Để được tư vấn đặt hàng xin vui lòng liên hệ:

Bộ phận kinh doanh – Giấy Lan Vi

Tel: +84 8 3861 9648

Email: Order@lanvipaper.com.vn