Những ý tưởng giúp báo cáo thường niên trở nên bớt nhàm chán

Báo cáo thường niên (Annual Report) là một ấn phẩm, là tài liệu quan trọng của doanh nghiệp. Được doanh nghiệp lập hàng năm để truyền tải thông tin về quản trị, hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính cũng như nhiều khía cạnh khác của doanh nghiệp trong một năm qua, đồng thời đưa ra…

Tập san Confetti số 10

Tập san Confetti số 10

Sau hơn một năm vắng mặt, tập san Confetti đã trở lại và số lần này Confetti Group xin được dành cho những thông tin liên quan đến cuộc thi thiết kế đồ họa Confetti Creative Awards 2018 (CCA 2018).

Cuốn tập san Confetti Vol 10 lần này được in trên giấy Kiara với bề mặt nhung mịn và chất lượng sau in tuyệt vời cho bạn một cảm giác đặc biệt khi cầm trên tay.