Giấy Lan Vi | Training về giấy và kĩ thuật in tháng 9 - 2016

Buổi training về giấy và kĩ thuật in tháng 9 – 2016

Ngày 17/09/2016 vừa qua, Giấy Lan Vi đã lần đầu tiên tổ chức buổi training về giấy và kĩ thuật in dành cho các bạn thiết kế trẻ tại TP.HCM, với mục đích giúp các bạn có thêm kiến thức cơ bản về giấy nói chung và giấy sử dụng trong in ấn nói riêng, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong ngành in ấn.